Решаване на спорове

Екипът на Hobbyt.bg се страе да гарантира най-доброто възможно клиентско изживяване през всяка стъпка от процеса: избор, закупуване и получаване на висококачествени ръчно изработени артикули. 

В случай, че сте останали неудовлетворени от нашите услуги по какъвто и да било начин, Вие можете да предприемете последователност от стъпки, а именно:

  1. Свържете се с нас на телефон 0888 258 678 или електронна поща info@hobbyt.bg. Екипът ни ще окаже цялото необходимо съдействие по проверка и разрешаване на възникналия казус, включително и компенсация за създаденото неудобство.
  2. Ако не успеем да достигнем до консенсус, Вие можете да регистрирате оплакването си в ОРС – платформа за онлайн решаване на спорове, администрирана от Европейската комисия. В рамките на ОРС, комуникацията Ви ще бъде отново директно с нашия екип, но ще е реализирана съгласно правилата на платформата.
  3. При нужда можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите – национален орган, който отговаря за безопасността Ви и защитата на икономическия Ви интерес.
  4. Наред с горните начини за разрешаване на спорове, всеки потребител има право да предяви претенцията си и по съдебен ред.

За нас Вашата сигурност и удовлетвореност са с най-висок приоритет. Ето защо в работата си правим всичко възможно да се чувствате уважавани и ценени: като личности, като потребители, като граждани и като наши съмишленици.